Groep 7/8

Iedere dag zijn er in groep 7/8 instructiemomenten op dezelfde tijden.

Hoe ziet een dag in groep 7/8 eruit?

Alle kinderen in groep 7/8 starten de dag met technisch lezen. Dit doen we groep doorbrekend. Het kan dus zijn dat een kind uit groep 4 een instructie krijgt in een hogere groep of andersom. Na het technisch lezen krijgen de leerlingen rekenen.

Wij werken met rekenen met de methode 'Wereld in getallen'. Na het rekenen hebben de leerlingen pauze. Op het plein mogen we spelen met het spelmateriaal dat in het halletje staat. Na de pauze werken de kinderen uit de projectboeken Alles in 1 of Alles apart.

Alles-in-1 groep 7 / 8

Krachtig en betekenisvol onderwijs, dat boeit!

De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8 bieden in logische samenhang het onderwijsprogramma voor de vier hoogste groepen aan, met uitzondering van rekenen, gym en handschriftontwikkeling. Samen met de taallijn Alles-Apart is het ook dekkend voor alle kerndoelen Nederlandse taal. Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief.

Vakken en onderdelen die aan bod komen in de groepen 4 t/m 8

Wereldoriëntatie
Spelling
Voortgezet technisch lezen
Taalbeschouwing
Stellen
Begrijpend lezen
Gedichten
Verhalen
Informatieve teksten
Computergebruik
Engels
    Verkeer
Sociale- en emotionele vaardigheden
Luisteren en spreken
Zelfbeeld
Muziek
Dans
Drama
Handvaardigheid
Tekenen/schilderen
Praktische vaardigheden
Presenteren

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Er wordt wekelijks geoefend in de werkschriften.

Gymnastiek
Wij gaan op de maandagmiddag naar gymnastiek, naar de gymzaal van Seta. De leerlingen krijgen les van de vakleerkracht juf Anja Hilbolling.
Gymmen doen we in sportkleding: korte broek en t-shirt. Blote voeten mag, het dragen van gymschoenen wordt aangeraden. Zogenaamde balletslofjes wordt afgeraden, omdat die erg glad zijn aan de onderkant en we dan gemakkelijk ongelukjes krijgen.

Sociaal emotionele vorming
Rekening houden met anderen, weten hoe het hoort, samen spelen, samen problemen oplossen. Dit zijn de dingen die onze kinderen dagelijks tegenkomen en waar wij dagelijks aandacht aan besteden. Wij werken met de methode Kanjertraining waar de volgende aspecten centraal staan; we vertrouwen elkaar, je helpt een ander, speelt niet de baas, lacht een ander niet uit, niemand doet zielig. We spreken ook in kanjertaal!

Algemeen
De kinderen in groep 7/8 werken met een weektaak. Elke dag heeft vaste instructiemomenten. Deze zijn elke dag op dezelfde tijd. De kinderen leren hun werk goed te plannen en goede keuzes maken. Wat ga ik doen als ik klaar ben? Wat ga ik doen als ik de doelen niet beheers en wat is zinvol voor mijn eigen leren om nu te gaan doen? Verder werken de kinderen met een leerpakket. In het leerpakket zit het huiswerk voor die week.