Onze school

Obs de Badde is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is onderdeel binnen de stichting OPRON.

Per september 2019 is de school onderdeel van het MFA (Multi Functionele Accomodatie) de Schakel.

Obs de Badde is gevestigd in een gebouw dat is ingericht met als doel om de kinderen in de wijk (o.a. Cereswijk) meer kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Wij werken samen met de peuterspeelzaal en het Buurtcentrum de Stobbe. Beide zijn gevestigd in Cereswijk en tevens gevestigd in de MFA de Schakel. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen moeiteloos doorstromen naar Obs de Badde.

Hier kunnen we tevens voor- en naschoolse opvang aanbieden.

Er worden verder veel Brede School-activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden gecoördineerd door een combinatiefunctionaris van de Brede School Cereswijk.