Kwaliteit

Het SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs de Badde. De gegevens 
zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een 
toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en 
genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naar het SchoolVenster.

4 februari 2016 heeft het kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden. Uit het rapport van bevindingen volgt hieronder een samenvatting van de belangrijkste oordelen.

o.b.s. De Badde heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. We geven een samenvatting van de balangrijkste bevindingen:

  • De Badde realiseert eindresultaten die passen bij de mogelijkheden van de leerlingpopulatie. Een bredere blik op opbrengsten aan de hand van schooleigen doelen is in ontwikkeling.
  • De Badde heeft een aanbod waarin de kerndoelen voldoende tot uitdrukking komen. Het aanbod is met extra aandacht voor taal afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie.
  • Het didactisch handelen van de leraren is als goed beoordeeld door de gestructureerde en doelgerichte uitleg, de kwaliteit van de feedback en de effectieve klassenorganisatie in de combinatiegroepen.
  • De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en passen hun handelen voor de korte en langere termijn aan op basis van analyse van de ontwikkeling. Waar nodig krijgen leerlingen met eigen leerlijnen een ontwikkelingsperspectief.
  • Het schoolklimaat en de veiligheid zijn beide goed te noemen. Het veiligheidsbeleid heeft een sterk preventief en gestructureerd karakter. Leraren zijn in hun pedagodisch handelen positief en betrokken naar leerlingen. Ze stralen ambitie en vertrouwen uit in het vermogen tot leren bij de leerlingen.
  • In de kwaliteitszorg komen de professionele cultuur en de inzet voor schoolontwikkeling bij de directie en team als een sterk punt naar voren.