LOT

Een keer in de 14 dagen worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd door een aantal ouders die daarvoor de nodige instructies hebben ontvangen van de sociaal-verpleegkundige van de GGD. Dit heet het Luizen Opsporings Team (LOT). In het geval dat er luizen worden aangetroffen worden de betreffende ouders gebeld en gaat hun kind naar huis zodat het meteen kan worden behandeld.