Openbaar onderwijs

"Openbaar‟ betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Het betekent ook dat wij als school niet uitgaan van één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Maar er is natuurlijk wel aandacht voor geloof en levensbeschouwing. Leren met elkaar om te gaan en samen te leven hoort nu eenmaal bij de openbare school.

Het is voor elk kind belangrijk een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. En om te leren dat er heel veel verschillende manieren zijn om naar het leven en de wereld te kijken. Dat kan nu juist heel goed op de openbare school. Daar zitten immers kinderen met heel verschillende achtergronden samen in de klas.