Onderwijs Ondersteuning

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven we onze mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen. Daarvoor worden veel gegevens opgenomen die direct en indirect betrekking hebben op de mogelijkheden van de school. Deze gegevens worden gebruikt om de ondersteuning die we kunnen bieden te beschrijven op twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning.

De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning worden op het niveau van het samenwerkingsverband gemaakt en gelden voor alle deelnemende scholen. De basisondersteuning heeft betrekking op onderwijsinhoudelijke aanpakken en op de kwaliteit van de ondersteuningsprocessen in de school.

De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de individuele scholen, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning.